ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลกิจกรรมการแข่งขัน ไตรกีฬานาวี

โดย หน่วยบัญชาการต่อสู้กาศยานและรักษาฝั่ง

สนามการแข่งขัน ไตรกีฬานาวี

ไตรกีฬานาวี สนามที่ 2 โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ)

วัตถุประสงค์การแข่งขัน ไตรกีฬานาวี

1.เพื่อเทิดพระเกียรติต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย ....

การสมัครการแข่งขัน ไตรกีฬานาวี

ขั้นตอนสมัครการแข่งขัน ดังนี้ ...

Ranong

Southern Thailand , TH

March 21 , 2020

06:00 AM – 05:00 PM

343 Available person

Hurryup! few tickets are left

Award

Don’t miss it

ประเภทการแข่งขัน

กำหนดการการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

รางวัล

การสมัครเข้าแข่งขัน

Navy Warrior

8,500 ฿

ไตรกีฬาระยะไกล

Register/สมัครเข้าแข่งขัน
Olympic Distance

2,500 ฿

ไตรกีฬาระยะมาตรฐาน

Register/สมัครเข้าแข่งขัน
Sprint Distance

1,500 ฿

ไตรกีฬาระยะสั้น

Register/สมัครเข้าแข่งขัน
Duathlon

2,500 ฿

ทวิกีฬา

Register/สมัครเข้าแข่งขัน
Team Navy Warrior

18,000 ฿

ทีมไตรกีฬาระยะไกล

Register/สมัครเข้าแข่งขัน
Team Olympic Distance

6,000 ฿

ทีมไตรกีฬาระยะมาตรฐาน

Register/สมัครเข้าแข่งขัน

สถานที่จัดการแข่งขัน

Southern Thailand

จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 2,141,250 ไร่ มีพื้นที่ติดต่อทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับประเทศพม่าและทะเลอันดามัน มีลักษณะพื้นที่เรียวและแคบ มีความยาวถึง 169 กิโลเมตร และมีความแคบในบริเวณอำเภอกระบุรี เพียง 9 กิโลเมตร.

สถานที่ท่องเที่ยว/แหล่งที่พัก